versie  201601, laatst bijgewerkt: maart 2016
Waarom Balans in de Zorg? Het programma Balans in de Zorg heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een evenwichtiger manier van werken in de zorg. Cliënten in zorginstellingen hebben behoefte aan een rustige, geruststellende en harmonieuze omgeving; dat komt hun welbevinden en zelfs hun genezing ten goede. De attitude en de aandacht waarmee zorgverleners hun werk doen, beïnvloeden direct en indirect het resultaat hiervan. In het geval dus: de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van de cliënt1,3. Een goede balans tussen de energie die het werk kost (met name de mentale inspanning) en de energie die het oplevert, draagt ook bij aan een betere atmosfeer voor zorgverlener én cliënt. Aandacht en technisch goede zorg moeten hand in hand gaan. Dat levert voor zowel de cliënt als de zorgverlener zoveel meer voldoening en energie op. meer 
WELKOM bij Equilibre Equilibre is betrokken bij de zorg en biedt daarom een programma aan om zorgverleners te ondersteunen. Veel zorgverleners hebben het gevoel onvoldoende toe te komen aan de eigenlijke zorg, deels vanwege alle bezuinigingen in de sector, die de werkdruk tot grote hoogte hebben doen stijgen, en deels vanwege de talrijke administratieve verplichtingen naast de zorg ‘op de vloer’. Dat leidt uiteraard vaak tot onvrede en disbalans. Niet voor niets is het ziektepercentage in de zorg hoger dan in andere sectoren, en komt ook langdurige uitval regelmatig voor. Een andere houding en denkwijze ten opzichte van het werk én ten opzichte van zichzelf kan hierin verbetering brengen. Het kan met name de zingeving terugbrengen in het werk, en daarmee de voldoening. Dat werkt door op alle denkbare niveaus.
Care from the heart De belangrijkste kwaliteit van hulpverleners is hun betrokkenheid bij hun werk en bij de cliënt. Naast kennis en ervaring is compassie, en misschien zelfs wel liefde, essentieel voor een goede, helende relatie met de cliënt. In India1 noemen ze dat: care from the heart. Het is heel voedend en vervullend om je werk te kunnen doen vanuit de waarden van de organisatie én vanuit je eigen innerlijke waarden. Daarvoor is het noodzakelijk dat je je van die waarden bewust wordt en ze integreert in je dagelijks handelen4. Dát is een heel belangrijk aspect van het programma Balans in de Zorg!
Balans in de Zorg
Disclaimer en  c  copyright Voetnoten Welkom Programma Balans in de Zorg Meer informatie Contact
WELKOM bij équilibre. Equilibre is betrokken bij de zorg en biedt daarom een programma aan om zorgverleners te ondersteunen. Veel zorgverleners hebben het gevoel onvoldoende toe te komen aan de eigenlijke zorg, deels vanwege alle bezuinigingen in de sector, die de werkdruk tot grote hoogte hebben doen stijgen, en deels vanwege de talrijke administratieve verplichtingen naast de zorg ‘op de vloer’. Dat leidt uiteraard vaak tot onvrede en disbalans.
Niet voor niets is het ziektepercentage in de zorg hoger dan in andere sectoren, en komt ook langdurige uitval regelmatig voor. Een andere houding en denkwijze ten opzichte van het werk én ten opzichte van zichzelf kan hierin verbetering brengen. Het kan met name de zingeving terugbrengen in het werk, en daarmee de voldoening. Dat werkt door op alle denkbare niveaus.
Waarom Balans in de Zorg? Het programma Balans in de Zorg heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een evenwichtiger manier van werken in de zorg. Cliënten in zorginstellingen hebben behoefte aan een rustige, geruststellende en harmonieuze omgeving; dat komt hun welbevinden en zelfs hun genezing ten goede.
De attitude en de aandacht waarmee zorgverleners hun werk doen, beïnvloeden direct en indirect het resultaat hiervan. In het geval dus: de kwaliteit van de zorg en het welbevinden van de cliënt. Aandacht en technisch goede zorg moeten hand in hand gaan. Dat levert voor zowel de cliënt als de zorgverlener zoveel meer voldoening en energie op.
Voor wie is dit programma ontwikkeld? Het programma is ontwikkeld voor medewerkers van grote en kleine zorginstellingen, zoals: verpleeghuizen; instellingen voor palliatieve zorg, waaronder hospices; ziekenhuizen; enzovoort.
Het programma wordt afgestemd op de doelgroep en is in eerste instantie bedoeld voor: verpleegkundigen, verzorgenden; vrijwilligers; artsen; paramedici, onder wie ergotherapeuten, psychologen, fysiotherapeuten.
Welkom Brochure Balans in de Zorg Disclaimer & Copyright Contact
Balans in de Zorg